2014.11.12. // Hotel Rubin

PMSZ-KSH Fórum #2

Gazdaságstatisztikai adatbázisok a kutató szakma szolgálatában

Baranyabán Eszter A KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Regiszter és adatgyűjtés-szervezési osztály munkatársa. Felelősségi körébe tartozik a Gazdasági Szervezetek Regiszterének módszertani megalapozása, vállalkozásdemográfiai adatsorok Eurostat részére történő összeállítása, megküldése. A KSH Iskola oktatójaként előadásokat tart a Gazdasági Szervezetek Regiszterének müködéséről, felhasználási lehetőségeiről.

Előadásának címe: A Gazdasági Szervezek Regisztere a vállalkozás-demográfia szemszögéből


Bódiné Vajda Györgyi A KSH Tájékoztatási főosztály Adatgyűjtemények szerkesztősége osztályának vezetője. A KSH elektronikus tartalomszolgáltatását koordinálja, és felel a honlap üzemeltetéséért, fejlesztéséért. Felelős szerkesztőként minden évben gondoskodik a Magyar statisztikai zsebkönyv, a Magyar statisztikai évkönyv, a Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve és a Területi statisztikai évkönyv megjelentetéséről. Felelős szerkesztőként koordinálja a T-STAR településstatisztikai adatbázis és a tájékoztatási adatbázis tartalmának frissítését, bővítését.

Előadásának címe: A tájékoztatási adatbázis


Gilyán Csaba A Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Közgazdasági kar, Statisztika szakirányon végzett. 2000. óta dolgozik a KSH Szolgáltatás és Külkereskedelem-statisztikai főosztályon, 2007. óta vezeti a turizmus-statisztika területét, ami 2012.-től kiegészült a belkereskedelem-statisztikával.

Előadásainak címe: Turizmus-statisztika; Kiskereskedelem-statisztika


Kristóf Péter Kristóf Péter a Központi Statisztikai Hivatal Módszertani főosztályának munkatársa, munkaköri feladatként adatvédelemmel kapcsolatos módszertani tevékenységet (felfedés elleni védelem) lát el, kiemelten a KSH biztonságos környezetében létrehozott kutatási eredmények terén. Aktívan vett és vesz részt több KSH-s adatvédelmi fejlesztő- és projekt munkában, többek között a KSH adathozzáférési csatornáinak megújítását célzó KSH szabályozás kialakításában is.

Előadásának címe: Adathozzáférési csatornák, adatvédelem


Lovászné Skach Edit A Szolgáltatás- és külkereskedelem-statisztikai főosztályon 2013 áprilisa óta vezeti az Információ- és szállításstatisztikai osztályt. Az elmúlt évtizedekben több, a szolgáltatásstatisztika témakörébe tartozó szakmai területen dolgozott már a KSH-ban.

Előadásainak címe: A közlekedés, szállítás adatai; A vállalatok infokommunikációs eszközei és használatuk


Regős Gábor 2013 óta dolgozik a Központi Statisztikai Hivatalban, ahol külkereskedelmi témákkal foglalkozik. Diplomáját 2010-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen. Ezt követően doktori tanulmányokat folytatott, melyben fő kutatási területe a kockázat megjelenése volt a mikro- és makroökonómiában, mely témakörben több hazai és külföldi publikációval rendelkezik.

Előadásának címe: Külkereskedelem-statisztika


Schindele Miklós Főosztályvezető-helyettes, Vállalkozásstatisztikai főosztály
Közgazdaságtudományi Egyetemet végzett, 1985 óta dolgozik a Központi Statisztikai Hivatalban. A Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztályának a vezetőjeként a vállalkozások termeléséről, költségeiről, árairól, valamint beruházásairól szóló éves és évközi statisztikák elkészítését irányítja.

Előadásának címe: Ipari és építőipari adatok


Sebestény István Közgazdász-szociológus, történész és demográfus diplomával rendelkezik, 1992 óta dolgozik a Központi Statisztikai Hivatalban, ahol társadalomstatisztikával, azon belül nonprofit statisztikával, nonprofit kutatással foglalkozik. Főbb területei a nonprofit szektor demográfiája, jogi-gazdasági működési környezete, az állam-civil és az önkormányzati-civil együttműködés helyzete, alakulása. Részt vett több nemzetközi kutatásban, programban is, több szakmai cikk szerzője. Doktori disszertációjában a helyi önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésének funkcióit és eredményeit elemezte.

Előadásának címe: Nonprofit gazdasági társaságok


Szőkéné Boros Zsuzsanna 1996 óta dolgozik a KSH-ban, kezdettől a nemzeti számlák területén. 2001 óta a Központi Statisztikai Hivatal Nemzeti számlák főosztályának osztályvezetője. Munkaköri feladatai közé elsősorban a háztartások szektorszámláinak és a tőkeszámlának az összeállítása tartozik, továbbá koordinálja a GDP felhasználási oldalának éves és negyedéves összeállítását, valamint az integrált számlák elkészítését. Aktívan vesz részt a főosztály módszertani fejlesztési munkálataiban, idén például az új módszertani szabvány, az ESA2010-re való átállás feladataiban. Képviseli a főosztályt és a hivatalt a nemzeti számlákat érintő nemzetközi értekezleteken, nemzetközi segítségnyújtási projektekben.

Előadásának címe: Nemzeti számlák, GDP, GNI